21 Temmuz 2012 Cumartesi

Eski Posterler / The Old Posters


Bu hafta arşivden çıkarılıp izlenen filmler:

This week's films that I have removed the dust of:Life Of Brain (Terry Jones 1979) çünkü Altyazı Dergisi'nin iki ay önceki sayısında bulunan editör köşesinde, Fırat Yücel Fetih 1453'ün görgüsüzlüğü ile Life Of Brain'ın ayakları yere basan abartılı anlatımını karşılaştırmıştı. O zamandan beri, anca vakit bulunabildi.

Life Of Brain (Terry Jones 1979) because the film magazine that I sometimes write for, Altyazı, had a small article written by Fırat Yücel, in which the editor of the magazine compares the obscene nature of the film Fetih 1453 and the down-to-earth exaggerations of Life of Brain. And I could only find time this week, despite the fact that the article is two months old.

2001: Space Odyssey (Stanley Kubrick 1968) çünkü Eye Film Institute'de Stanley Kubrick sergisi var.

2001: Space Odyssey (Stanley Kubrick 1968) because there is a Stanley Kubrick exhibition in Eye Film Institute.
Crimes And Misdemeanors (Woody Allen 1989) çünkü Woody Allen izlemek için herhangi bir bahaneye gerek yok.

Crimes And Misdemeanors (Woody Allen 1989) because you do not need an excuse for Woody Allen.

Blade Runner (Ridley Scott 1982) çünkü Amsterdam'a hafta boyunca dünyanın yağmuru yağdı ve Jane Crowther İngiltere'den şu tiviti attı:
"Acaba aralıksız yağan bu yağmur, Blade Runner'daymışız gibi davranırsak daha dayanılır olur mu?"

Blade Runner (Ridley Scott 1982) because the whole week in Amsterdam was unbelievably rainy and 
Jane Crowther tweeted this from England:
"Would this constant rain be more bearable by pretending to be in Blade Runner? Off to the Tannhauser gate now. Hope those c-beams glitter..."